PRIVATUMO POLITIKA

 

Klientų asmeninė informacija (vardas, pavardė, adresas, tel. Nr, el. pašto adresas) yra naudojami tik užsakymo priėmimui ir pristatymui užtikrinti. Įsipareigojama neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.